Đảo Cái Chiên, một điểm đến mới cho những ai ưa thích sự khám phá


Thời gian xây dựng

Hỏi: Khách sạn xây dựng từ thời gian nào?

Trả lời: Khách sạn Hạ Long Park được bắt đầu xây dựng từ năm 2013 và đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm 2014